De 4 natuurkwaliteiten

Toen ik voor de eerste keer hoorde van de 4 natuurkwaliteiten was ik meteen geboeid. De kwartjes begonnen op zijn plek te vallen. Ik snapte wat er aan de hand was, waarom ik me niet goed voelde en belangrijker nog, wat ik er aan kon doen om me beter te voelen. En dat na één les!! De 4 natuurkwaliteiten is de basis van de westerse natuurgeneeskunde en al meer dan 2000 jaar oud. Hippocrates is de grondlegger van de temperamenten en Galenus heeft dit vertaald naar de 4 natuurkwaliteiten. Het is al zo oud en toch zo onbekend..... En dat terwijl inzicht in je eigen kwaliteiten je in je kracht doen staan en je daarna laten groeien en bloeien. Wanneer je weet wat je temperament is kun je goed wortelen (als een boom) en eenmaal goed geworteld kun je gaan bloeien!! Als je het zo bekijkt is jouw natuur jouw medicijn en dat gun ik jou ook!! Voor mij dus werk aan de winkel om meer bekendheid te geven aan de 4 natuurkwaliteiten!! Ik bied inspiratiesessies van 1,5 uur aan om je inzichten te geven in je eigen temperament en welke gezondmakende bewegingen jij zelf eenvoudig kunt maken.

Nou meer over die 4 natuurkwaliteiten:

In een gezond klimaat is er continu afwisseling tussen de 4 natuurkwaliteiten. Warm wordt in balans gebracht met Koud en Droog met Vocht. Dit geldt voor de natuur, maar omdat wij ook natuur zijn, geldt dit ook voor ons. Een gezond mens wisselt zelfstandig tussen de 4 natuurkwaliteiten die verbonden zijn door assen.

Warm: In de natuur zien we bij warmte meer beweging, actie en versnelling. De natuur beweegt ìn de lente naar buiten en naar boven zoals te zien is aan de dieren die uit de winterslaap komen en planten die uit de grond weer omhoog groeien. Kenmerken: Extravert, naar buiten gericht, graag op de voorgrond, sociaal, snelle bewegingen, snel reactie, snel vergeten, denkt snel, brede kennissenkring, energiek

Koud: De kwaliteit Koud zien we in de herfst en winter terug wanneer de natuur zich terug trekt en het tijd is om naar binnen te keren en de diepte in te gaan. Kenmerken: Introvert, naar binnen, zelfreflectie, graag alleen, op achtergrond, rustig, traag, langzame reactie, verdiepend, dingen kunnen lang naslepen, dingen persoonlijk aantrekken

Droog: Droogte is altijd een gebrek aan Vocht. Bij droogte in de natuur worden structuren zichtbaar, denk aan de nerven van verdroogde bladeren. Kenmerken: Gefocust, rationeel, structuur aanbrengen, doelgericht, logisch redeneren, verliest gemakkelijk contact met gevoel, principieel, analytisch, feitenkennis, ordenen, eigenwijs

Vocht: In de natuur wisselen droge en vochtige periodes zich af. Hoe welkom is een regenbui na een periode van droogte. De kwaliteit vocht geeft groei en uitbreiding. Kenmerken: In verbinding, in contact, chaos, creatief, maakt van een mug een olifant, verliest focus, beslist op gevoel, meegaand, besluiteloos, empathie, flexibel, associatief, gevoelig voor sferen

De natuurkwaliteiten zijn stuk voor stuk kwaliteiten. Dit is een mooi inzicht want het een kan namelijk niet zonder het ander. Gezonde mensen laten alle 4 de natuurkwaliteiten zien. Het is heel gezond om af en toe de structuur en de planning los te laten en spontaniteit toe te laten. Op elke as overheerst meestal één natuurkwaliteit. De beide overheersende kwaliteiten bepalen je temperament.

Er zijn vier temperamenten te onderscheiden: Sanguinicus, Melancholicus, Flegmaticus en Cholericus. Ze zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden van elkaar. Het is dus zeker niet de bedoeling om iemand in hokjes te plaatsen (daar ben ik ook zelf echt op tegen :-) ) maar om je te laten zien waar je wortels liggen. Zodat je in je kracht kunt gaan staan om vervolgens sterk genoeg te zijn om de tegenovergestelde beweging te maken en tot bloei te komen.